F-1 sorterar

Idag gör vi olika sorteringsövningar och bygger mönster!