Att synliggöra målen
Efter kvalitetsgranskningen av skolan väckte det många idéer hos oss om vad som är viktigt. Som lärare har vi alltid barnen i fokus o utifrån våra frågeformulär som vi fick svara på funderade vi såklart på vad behöver vi utveckla. En sak är hur gör vi för att synliggöra målen för barnen. Vi ska prova att bryta ner olika mål till veckomål. Här kommer v 9s mål för några barn.
(null)